Naš tim

Frank Hannigan
Predsedavajući i član upravnog odbora

Poslovni savetnik i trener od 2000. godine

Vuk Mirković
Sekretar i član upravnog odbora

Digitalni lider, savetnik i investitor

Siniša Krajčinović
Član upravnog odbora

Direktor u javnom i privatnom sektoru 30 godina

Postanite član Irsko-srpske privredne komopre

Misija Irsko-srpske privredne komore je da promoviše i olakša trgovinu i investicije između republike Irske i Republike Srbije i da zastupa stavove poslovnih zajednica u obe zemlje. Postanite član Irsko-srpske privredne komore.

Naša misija

Irsko-srpska privredna komora ima misiju da promoviše i da olakša trgovinu i ulaganja između Irske i Srbije. Važan zadatak je i da zastupa stavove poslovnih zajednica u obe zemlje.

Naši ciljevi

Irsko – srpska privredna komora ima nekoliko ciljeva:

  Irish-Serbian Chamber of Commerce

  Our mission is to promote and facilitate trade and investment between Ireland and Serbia, and to represent the views of the business communities in both countries.

  ADDRESS

  Carrigtwohill T45 ET13, County Cork, Ireland

  PHONE

  +353868280077

  EMAIL

  info@irska.rs